Chia sẻ lên:
Vải Địa Kỹ Thuật Dệt DML

Vải Địa Kỹ Thuật Dệt DML

Mô tả chi tiết

 

Vải địa dệt DML do nhà máy Deayoun sản xuất với lực kéo một phương cao

Vải địa kỹ thuật dệt có hai loại, loại vải địa kỹ thuật dệt 1 chiều và vải địa kỹ thuật 2 chiều. Vải địa kỹ thuật dệt DML là loại vải có lực kéo 1 chiều cao, 1 chiều giữ nguyên. Ví dụ: Vải địa DML20 tương ứng với lực kéo đứt (ASTMD 4595) là 200kN/m và 1 chiếu 50kN/m còn vải địa DML10 có lực kéo đứt ASTMD 4595 là 100kN/m và 1 chiều 50kN/m.

Vải địa kỹ thuật dệt DML có tác dụng chủ yếu gia tăng cường lực một phương có cường lực từ 50kN/m đến 400kN/m

vai-dia-ky-thuat-detvai-dia-ky-thuat-det

Vải DML xuất xứ Hàn Quốc và được phân phối bởi công ty Hạ Tầng Việt đảm bảo uy tín đúng chất lượng, có chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO rõ ràng

Stt Tên sản phẩm Lực kéo đứt cuộn/khổ                     Stt Tên sản phẩm Lực kéo đứt cuộn/khổ
1 GML10 100/50kN/m                     4 GML30 300/50kN/m
2 GML15 150/50kN/m                     5 GML40 400/50kN/m
3 GML20 200/50kN/m                     6 GML50 500/50kN/m

Vải địa kỹ thuật dệt DML có các tính năng sau

Vải địa kỹ thuật dệt có chức năng tăng cường lực cho nền đất yếu, chịu được sức căng sức nén bề mặt, chịu được khả năng xé và kháng bục.

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Vải Địa Kỹ Thuật Dệt DML
Vải Địa Kỹ Thuật Dệt DML