SẢN PHẨM HOT

Vải địa kỹ thuật ART
Vải địa kỹ thuật ART
Màng Chống Thấm HSE
Màng Chống Thấm HSE
Vải Địa Kỹ Thuật Dệt DML
Vải Địa Kỹ Thuật Dệt DML

VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

Vải địa kỹ thuật Haicatex
Vải địa kỹ thuật Haicatex
Vải Địa Kỹ Thuật VNT
Vải Địa Kỹ Thuật VNT

MÀNG CHỐNG THẤM

Màng chống thấm GSE
Màng chống thấm GSE
Màng Chống Thấm HDPE VIP
Màng Chống Thấm HDPE VIP
Màng Chống Thấm HDPE HIUTEX
Màng Chống Thấm HDPE HIUTEX

VẢI ĐỊA KỸ THUẬT DỆT

Vải Địa Kỹ Thuật Dệt GML
Vải Địa Kỹ Thuật Dệt GML
Vải địa kỹ thuật dệt PP
Vải địa kỹ thuật dệt PP
Vải địa kỹ thuật dệt GM
Vải địa kỹ thuật dệt GM

BẤC THẤM

Bấc thấm Ceteau
Bấc thấm Ceteau
Bấc thấm VID
Bấc thấm VID
Bấc thấm Thai Miltec
Bấc thấm Thai Miltec

LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT

Lưới địa kỹ thuật Tenax
Lưới địa kỹ thuật Tenax
Lưới địa kỹ thuật TMP
Lưới địa kỹ thuật TMP

THI CÔNG ĐÓNG CỌC CÁT

Thi công cọc cát đầm (SCP)
Thi công cọc cát đầm (SCP)
Thi công cọc cát thường (SD)
Thi công cọc cát thường (SD)
Xử lý nền đất yếu bằng giếng cát
Xử lý nền đất yếu bằng giếng cát

THI CÔNG HÀN MÀNG HDPE

Thi công hàn màng HDPE 1
Thi công hàn màng HDPE 1
Thi công hàn màng HDPE 2
Thi công hàn màng HDPE 2
Thi công hàn màng HDPE 3
Thi công hàn màng HDPE 3
Thi công hàn màng HDPE 4
Thi công hàn màng HDPE 4

THI CÔNG CẮM BẤC THẤM

Thi công cắm bấc thấm 1
Thi công cắm bấc thấm 1
Thi công cắm bấc thấm 2
Thi công cắm bấc thấm 2
Thi công cắm bấc thấm 3
Thi công cắm bấc thấm 3
Thi công cắm bấc thấm 4
Thi công cắm bấc thấm 4